top of page

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಹೊಸದಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.


ವರದಿ: ಲೀಸ ಜೆಂಗಾರಿನಿ


ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು (ಸಿಬಿಸಿಇಬ್ಲ್ಯೂ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಐಐಸಿಎಸ್ಎ ವರದಿ

ಕಥೋಲಿಕ ಸೇಫ್ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಸಿಸಿಎಸ್ಎ) ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್) ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಐ. ಐಸಿ. ಎಸ್. ಎ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, 2020ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಸಿಇಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.


ಬಲಿಪಶುಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು


ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.


ಹೊಸ ಗುಂಪೊಂದು ಸರ್ವೈವರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ ಎ ಪಿ) ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡೀಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ, ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.


ಬದುಕುಳಿದ ಕಥೊಲಿಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ


ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಸರ್ವೈವರ್'ನ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: 'ಇದು ಬದುಕುಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಾದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಯಾನ್ ಎಲಿಯಟ್ ರ ಶಿಫಾರಸು ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.


ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಾದ


ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್ . ಎಸ್. ಎ. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ರಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನಜೀರ್ ಆಫ್ಝಲ್ ನಿಂದಿತರು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೆಲಸದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಸರ್ವೈವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಲ್ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅವರು ನಾವು ಹಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ

ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಎನ್ನುವುದು ನೋಲನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ 2001, ಕಂಬರ್ಲೇಜ್ ರಿವ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ 2007ರ ನಂತರ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಸಭೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ರಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಯು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 20 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಧರ್ಮಸಭೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶ ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗೀಕೃತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಹ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸಹೋ. ಸಚಿನ್ ವಿನಂತ್


24 June 2021, 10:57

61 views0 comments

Kommentare


bottom of page