ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಹೊಸದಾಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.


ವರದಿ: ಲೀಸ ಜೆಂಗಾರಿನಿ


ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು (ಸಿಬಿಸಿಇಬ್ಲ್ಯೂ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಐಐಸಿಎಸ್ಎ ವರದಿ

ಕಥೋಲಿಕ ಸೇಫ್ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಸಿಸಿಎಸ್ಎ) ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್) ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಐ. ಐಸಿ. ಎಸ್. ಎ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, 2020ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಸಿಇಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.


ಬಲಿಪಶುಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು


ಎಲಿಯಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನ ಪ್ರ