ಕಾರಿಥಾಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಮಾತು: ಯುವಜನರ ಜೀವನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆಗುವಂತಾಗಲಿ.


ಕಾರಿಥಾಸ್ ಇಟಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.


ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಹಗಾರರಿಂದ


ಕಾರಿಥಾಸ್ ಇಟಲಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶನಿವಾರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಆರನೇಯ ಪೌಲ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು "ಚರ್ಚ್‌ನ ಜೀವಂತ ಭಾಗ" ಎಂದರು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆರನೇಯ ಪೌಲ್ ರವರು “ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಥಾಸ್ (ದಾನ ಧರ್ಮ)" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. “ಆರನೇಯ ಪೌಲ್ ರವರು ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಶಯದಂತೆ ದಾನದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರುಗಳ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮಾವೇಶಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಹಪೂರ್ವಕ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. “ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವು ದಾನದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮುಖಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ "ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.


ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರ ಮಾರ್ಗ

“ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸದ ಸಂದರ್ಭವು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ "ಈ ಪ್ರಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು" ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದು ’ಅತಿ ದುರ್ಬಲರ ಮಾರ್ಗ’ ಎಂದ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು, “ಅತಿ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದವರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ" ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. "ದಾನವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರುಣಾಭರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರಿಥಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳು ಈ ಕರುಣಾಭರಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು.