top of page

ಮನಿವಾಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠ


ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವಿತ್ತ ವರದಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹಣಹರಿಯುವಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠವು ತನ್ನ ಬದ್ದತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹಣ ಹರಿಯುವಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾಧನೆಯ ಹಣಕಾಸು (ಮನಿವಾಲ್) ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಪೀಠ ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.


ಬಾರ್ಬಾಗಲ್ಲೊ: ಮನಿವಾಲ್ ಅವರ ಸಕರಾತ್ಮಕ ವರದಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ


ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠವು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮನಿವಾಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾಧನೆಯು ಹಣಕಾಸು ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಾಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಂದುವರೆಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ದತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಪಾರಸುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮನಿವಾಲ್ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹಣಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.


ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪರಿಣಾಮಾಕರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಮನಿವಾಲ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪೀಠವನ್ನು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂರೋಪಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಹಣ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ‘ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಟಿಎಫ್)’ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಒಳಗಿರುವರು) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ) ತನಿಖೆಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಣದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಭಾಗಶಃ ವಿದೇಶಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ತನಿಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಇಳಿದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.


ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ-ಆಧಾರಿತ ಜಪ್ತಿಗಾಗಿ ದೃಡವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ.


ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪೀಠವು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ದೇಶೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪದನಾಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಳಂಬಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.


ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮನಿವಾಲ್ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮ (ಕಸ್ಟೊಮರ್ ಡ್ಯೂ ಡೆಲಿಜೆನ್ಸ್ -ಸಿಡಿಡಿ) ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಇಡುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.


ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಪಾಸಣೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.


ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ವರದಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಪೀಠವು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಣದ ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದುವರೆಗಿನ ಈ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.


09 ಜೂನ್ 2021, 10:22


ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಲ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ

17 views0 comments

Comentarios


bottom of page