ವಲಸಿಗರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು


ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲುವೆಯ ಉಭಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.


ವರದಿ: ಲೀಸಾ ಜೆಂಗಾರಿನಿ


ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿಚ್ಛಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆರಹಿತ ದುರ್ಬಲ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲುವೆಯ ಉಭಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.


ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹಮಾನವರು


ಜೂನ್ 20 ರ ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನದಂದು ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲುವೆಯ ಉಭಯ ಬದಿಗಳ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು 'ಈ ಅಪರಿಚಿತರು “ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು." “ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾದ ಸಹ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದರು.


ದುಃಖತಪ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು "ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಯಾತನೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾರರಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿ, ಆ ದುರುಳರ ಅಕ್ರಮ ಲಾಭದ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.


ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಬೆಂಬಲ


<