ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂವಹನ ಕಚೇರಿಗೆ 'ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕ' ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಪೋಪ್


ಇಟಲಿಯ ಲ’ಅಕ್ವಿಲ ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಮರಿಯ ಎಪಿಕೊಕೊ ಅವರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂವಹನ ಕಚೇರಿಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಲೊಸೆರ್ವತೋರೆ ರೊಮಾನೋ’ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣಕಾರನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಮರಿಯ ಎಪಿಕೊಕೊ “ಸಂವಹನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ವಾಹಿನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ವರದಿ: ಫೇಬಿಯೊ ಕೊಲಗ್ರಾಂದೆ


2019 ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭ ಕೋರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನಿಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಮರಿಯ ಎಪಿಕೊಕೊ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಮರಿಯ ಎಪಿಕೊಕೊ ಅವರ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಾರರಾಗಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂವಹನ ಕಚೇರಿಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಲೊಸರ‍್ವಾತೊರೆ ರೊಮಾನೋ’ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ,


ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಮರಿಯ ಎಪಿಕೊಕೊ ಅವರಿಗೆ 2005 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಲ’ಅಕ್ವಿಲ ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಂದನೀಯ ಜಿಯುಸೆಪ್ಪೆ ಮೊಲಿನಾರಿ ಅವರು ಯಾಜಕಾಭೀಷೇಕವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯುವಗುರುವಾಗಿ ಇವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ ಗುರುವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 06, 2009 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಿAದಾಗಿ “ಕಾಸಾ ದೆಲ್ಲೊ ಸ್ತುದೆಂತೆ” ಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ೮ ಯುವಕರು ಮರಣಹೊಂದಿದರು. ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಮೂಲತಃ ಬ್ರಿಂದಿಸಿಯವರಾದ ಫಾದರ್ ಎಪಿಕೊಕೊ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಇವರು ಲ್ಯಾಟರನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತತ್ವಶಾಸ್ತç ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ರೋಮ್ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ವಿಕಾರ್ ಆದ ಎಂಜೆಲೊ ದೆ ದೊನಾತಿಸ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಲ’ಅಕ್ವಿಲ ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಉನ್ನತ ಪೀಠ ಫಿದೆಸ್ ಎತ್ ರೆಷಿಯೊ ಇಸ್ರ್ ನ ಡೀನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು.


ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಲುಯಿಜಿ “ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನ