ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರು: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಇಟಲಿಯ ರಾಯಭಾರವು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ದಳದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾಗು ಪುನಃರಾರಂಭದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಂತೆ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗು ತರಬೇತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.


ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಹಗಾರರಿಂದ.


ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಪುನಃರಾರಂಭದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರು ರೋಂಡೈನ್ ಸಿಟಡೆಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಪೇಸ್‌ನ ಯುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಈ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ದಳಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಉಮಕ್ರಮ


ರೋಂಡೈನ್ ಸಿಟಡೆಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಪೇಸ್ ಹಾಗು ಇಟಲಿಯ ರಾಯಭಾರವು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿಸಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈರತ್ವದಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಈ ವಿಶಯವಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ವಿಧ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.


ಈ ಕಾರಣವಾಗಿ ರೋಂಡೈನ್‌ನ ಯುವಜನರು ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ತರಬೇತಿ, ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರಿವು, ಹಾಗೂ ರೋಂಡೈನ್‌ನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ರಾಯಭಾರಿ