ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನತ್ತ ROACO ಅಧಿವೇಶನದ ಒಲವು


ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದ ಮಾನವೀಯ ವಿಭಾಗದ ಅಂಗವಾದ ROACO ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಪವಿತ್ರ ನಾಡು, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾಗಳಾಗಿವೆ.


ವರದಿ: ಡೆವಿನ್ ವಾಟ್ಕಿನ್ಸ್


ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಮ್ ನ ಕಾಸಾ ಬೋನಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ "ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಚರ್ಚಸ್" (ROACO) (ಓರಿಯಂಟಲ್ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಸಂಸ್ಥೆ) ತನ್ನ 94 ನೇ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯು ಗುರುವಾರದವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.


ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಚರ್ಚುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳ 4 ದಿನಗಳ ಈ ಸಭೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ROACOನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಸಾಂಡ್ರಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಬಲಿಪೂಜಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು "ನಿಗದಿತ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬರ್ಬರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ " ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ


ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿಗೆ , ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ROACO ವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪೂರ್ವಜರಾದ, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಯರ್ಬಟಿಸ್ಟಾ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾ, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಪಾಲಕ, ಫ್ರಾ. ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಪ್ಯಾಟನ್, ಮತ್ತು ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ, ಬ್ರ. ಪೀಟರ್ ಬ್ರೇ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ 2020 ರ ಪ್ರೊ ಟೆರ್ರಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಾ (ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.


ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಜಾರ್ಜ